jedar

22 teksty – auto­rem jest je­dar.

Sa­mot­ność to ta­kie uczu­cie i ob­ja­wia sie tym, że jak jes­teś w tłumie i widzisz dwo­je szczęśli­wych ludzi i to im zazdrościsz..... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 kwietnia 2011, 13:31

O wiele ciężej jest zro­zumieć tych, których się kocha. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 kwietnia 2011, 23:18

Ko­bieta jest w sta­nie zro­bić wszys­tko, jed­nak za­leży to od wiel­kości pokusy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2011, 10:44

Śle­pa wiara jaką naj­częściej ma­my po­wodu­je, że zas­ka­kuje nas to co jest naj­bar­dziej przewidywalne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2011, 10:52

Kiedy masz już wszys­tkiego dość i nie wiesz co masz zro­bić, to nie rób nic, od­pocznij sobie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 marca 2011, 17:53

Błąd jest nieo­dzow­nym ele­men­tem nasze­go życia. Jed­nak po­pełnić błąd to nie to sa­mo co żyć w błędzie.


dla "dori_34" 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 marca 2011, 13:44

Ludzie często zro­bią wszys­tko, by nie zro­bić nic. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 17 marca 2011, 21:55

Wro­ga nie po­win­niśmy się "cze­piać". On jest dla nas szcze­ry. Zaw­sze chce dla nas zaw­sze źle. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 marca 2011, 19:30

Ko­biety choć małe mają stópki, to i tak pew­niej stom­pa­jom po ziemi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2011, 10:45

Jes­teśmy tym o co walczymy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 marca 2011, 00:36

jedar

Wszystko co mam zabrałem Bogu gdy spał.....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jedar

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność